Controverse/kontrovers

Fagfolk i voksenopplæringen, enten det dreier seg om generell eller profesjonell etter- og videreutdanning, kommer stadig oftere i situasjoner der polariserende holdninger til politiske, sosiale eller personlige hendelser utløser massive forstyrrelser og påvirker gruppedynamikken negativt i en slik grad at det ikke er mulig å vende tilbake til det egentlige læringstemaet. Enten det gjelder det aktuelle temaet korona og regelverket som gjelder for det, eller andre temaer: I mange tilfeller ser det ut til at det ikke lenger er mulig å diskutere, debattere eller argumentere i den opprinnelige betydningen.

Vårt prosjekt "Controverse" tar sikte på å forbedre kompetansen til fagpersoner innen voksenopplæring, blant annet ved å utvikle, pilotere og implementere Controverse Experience Box ("Fair Disputes") og Controverse Showcases på engelsk, tysk og norsk.

EU-Program: Erasmus+, KA220, Samarbeidspartnerskap i voksenopplæringen
Varighet: januar 2022 – august 2023
 
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. (Projektnr.: 2021-1-DE02-KA2220-ADU-000027056)