Controverse/kontrovers

Fagpersoner innen voksenopplæring, enten det er generell eller profesjonell etterutdanningspraksis, kommer i økende grad i situasjoner der polariserende utkjempede posisjoner om politiske, sosiale eller personlige hendelser utløser massive forstyrrelser og negativt påvirker gruppedynamikken i en slik grad at en enkel tilbakevending til den faktiske læringen. Tema er ikke mulig. Det være seg det aktuelle temaet Corona og regelverket som gjelder for det eller andre temaer: det ser i mange tilfeller ut til at diskusjon, debatt eller argumentasjon i opprinnelig forstand ikke lenger er mulig.
Vårt prosjekt «Controverse» tar sikte på å forbedre respektive kompetanser til fagpersoner innen voksenopplæring, f.eks. ved å utvikle, pilotere og implementere Controverse Experience Box («Fair Disputes») og Controverse Showcases på engelsk, tysk og norsk.
 
EU-Program: Erasmus+, KA220, Samarbeidspartnerskap i voksenopplæringen
Varighet: januar 2022 – august 2023
 
Dette prosjektet (prosjekt nr. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000027056) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den.